Home

Åpningingstider

12:30-22:00

HVERDAG

Følg oss på facebook

#Thaiisanrestaurant på instagram